Dezvoltarea unui sistem GIS și gestionarea activelor de rețea la o companie de termoficare

Aflați despre Enea Ciepło, o companie care folosește DH.GIS de 20 de ani. Sistemul sprijină Enea în gestionarea lucrărilor de teren, a rețelei de termoficare și multe altele.

Introducere

În Białystok, sistemul de termoficare satisface aproximativ 80% din nevoile orașului și ale unor obiective din jurul municipiului Juchnowiec Kościelny (Kleosin).

Conform raportului din 1.01.2022, rețeaua de încălzire a Enea Ciepło include 280,15 km de rețea de încălzire a apei cu Înaltă presiune, 15,15 km de rețea de abur, 2065 de noduri termice și 5 noduri de abur. Lungimea rețelei construite în tehnologie preizolata crește sistematic și a totalizat 164.985 km la începutul anului 2022. În 2021, compania a livrat 3962 TJ de energie termică clădirilor rezidențiale și comerciale cu un spațiu total de 8796 m² și o capacitate de 41901 m³.

Căldura furnizată de sistemul de termoficare din Białystok este generată din trei surse principale:

 • Centrala termică și electrică din Białystok
 • Centrala termică ”Zachód”
 • Stația municipală de eliminare a deșeurilor (ZUOK)
 • Aprovizionarea complementară din surse de rezervă

Cuprins:

Domeniu: Termoficare
Country: Polonia
Solution / Service: DH.GIS, GeoGrid, FME
Category: Network Asset Management 

Enea Ciepło face parte din Grupul Enea, o companie poloneză din industria energetică. Acesta operează în întreg sistemul energetic, de la extracția cărbunelui până la producerea, distribuția și comercializarea energiei electrice. Până în 2017, Enea Ciepło era denumită Compania Municipală de Termoficare din Białystok (MPEC Białystok). Operațiunile sale acoperă generarea, distribuția și furnizarea de energie termică.

Provocare

La începutul anilor 2000, MPEC Białystok a observat necesitatea unei abordări moderne a managementului activelor rețelei. O astfel de abordare trebuia să se bazeze pe cunoștințe fiabile despre infrastructura rețelei și a evenimentelor apărute.

În 2002, compania a decis să implementeze un Sistem de Informații Geografice (GIS) pentru Termoficare. Un astfel de sistem ar crește calitatea datelor din rețea și ar accelera accesul la aceste informații. De asemenea, ar permite companiei să efectueze analize de rețea, să selecteze parametrii de încălzire mai eficienți, să reacționeze mai rapid la întreruperi și, în cele din urmă, să reducă costurile de întreținere a rețelei.

Soluție

Implementarea inițială (2003)

După dobândirea de experiență și informații despre inventarul și sistemele de management al infrastructurii de rețea existente și implementate, precum și conceptualizarea cerințelor funcționale, compania a decis să achiziționeze și să implementeze software-ul GE Smallworld și modulele suplimentare Globema.

Echipa de implementare a Globema s-a confruntat cu o provocare uriașă, atât din cauza volumului de muncă, cât și a problemelor aparent de nerezolvat.

Am împărțit implementarea în etape. Pentru a scurta timpul de introducere a geometriei rețelei, a infrastructurii tehnice și a interconectării acestora, am stabilit prioritățile pentru încărcarea datelor obiectului.

Așa a început să fie creată, treptat, baza de date a sistemului DH.GIS.

În același an, Globema a extins sistemul cu urmatoarele module DH.GIS:

 • Modulul  Principal,
 • DH.GIS Calculations,
 • DH.GIS Outage Management,
 • DH.GIS Dispatcher,
 • DH.GIS Web, o aplicație pentru vizualizarea datelor.

Următoarele instrumente au completat soluția:

 • SuperEdit pentru calibrarea hărții
 • produse GE – SOM DGN și ODBC pentru integrare și utilizarea hărților de fundal.

Implementarea a inclus:

 • culegerea și încărcarea datelor din surse externe,
 • gestionarea introducerii datelor din teren,
 • realizarea de integrări cu alte sisteme,
 • adaptarea sistemului la nevoile clientului.

Globema a început să ofere și servicii de mentenanță după perioada de garanție. Acordul nostru din 2010 a inclus servicii de administrare a sistemului, precum și lucrări periodice de dezvoltare.

Soluție – arhitectura sistemului

Arhitectura soluției inițiale pe care am livrat-o către MPEC și ulterior extinsă cu componente suplimentare a fost concepută pentru a oferi eficiența și disponibilitatea necesare.

Soluția are la bază Smallworld GIS cu hărți vectoriale externe și diferite documente care descriu activele companiei.

Datorită utilizării FME, o platformă pentru integrarea și procesarea datelor (de asemenea livrată de Globema), datele au fost colectate, extrase și integrate într-un singur loc. Angajații pot naviga și utiliza aceste date în timpul diferitelor procese de business prin intermediul aplicațiilor web DH.GIS și DH.GIS Web applications precum și prin GeoGrid în versiunea sa pentru dispozitive mobile.

Inițial, produsul Smallworld Spatial Intelligence (SI) a fost folosit pentru pregătirea analizelor de management. Mai târziu, a fost înlocuit cu o soluție modernă numită GeoSpatial Analysis (GSA).

Dezvoltarea funcțională a sistemului în următorii ani

În anii următori sistemul a fost utilizat pe scară largă și a îmbunătățit sistemul de mentenență a rețelei și calitatea serviciilor oferite clienților. În același timp, au apărut noi idei și nevoi pentru extinderea funcționalităților, ceea ce a dus la colaborarea intensă a MPEC Białystok cu Globema pentru a finaliza noi proiecte.

2007-2008

Între 2007 și 2008 am adăugat o nouă poziție de dispecer și, pe baza experiențelor utilizatorilor sistemului, am ajustat modelul de date, stilurile de afișare și alte funcționalități. De asemenea, am desfășurat cursuri de programare care au permis angajaților MPEC să dezvolte singuri sistemul. Următorul nostru acord din 2011 a inclus actualizarea sistemului la cea mai nouă versiune Smallworld 4.2 și integrarea lui cu sistemul Egeria ERP.

2012-2013

În 2012, produsul Spatial Intelligence a fost întrerupt de GE și înlocuit cu un instrument mai modern, Geospatial Analysis (GSA).

Apoi, în 2013 am implementat modulul DH.GIS Real Assets pentru managementul activelor și am livrat FME Desktop în versiunea Smallworld. Este o platformă universală de integrare a datelor care a permis clientului nostru să curețe, să convertească și să încarce date din diferite surse în sistemul DH.GIS.

Tot în 2013 am implementat și propriul nostru software, GeoGrid, acționând ca un serviciu SaaS. GeoGrid este folosit de tehnicienii de teren. Le permite să acceseze date cu localizarea geografică a obiectelor rețelei de termoficare.

2017-2018

Între 2017 și 2018 am implementat modulul Collisions and Technical Connection Conditions. Este folosit în timpul reparațiilor și noilor procese de investiții, pentru gestionarea rutelor de rețea în raport cu rețelele altor companii.

Beneficii

Cele mai importante beneficii ale implementării sistemului DH.GIS la MPEC/Enea Ciepło, așa cum sunt descrise de clienții noștri, includ:

Suport in administrarea infrastructurii de termoficare

 • acces convenabil la date tehnice și de exploatare fiabile despre rețea și alte obiecte. Datele pot fi accesate în orice moment de către orice angajat autorizat prin aplicația GIS.Web/Net și Google/GeoGrid
 • documentația organizată și opțiunea de a o conecta la obiectele din baza de date. Acest lucru simplifică aranjarea documentației tehnice și emiterea condițiilor tehnice
 • operațiuni mai eficiente datorită opțiunii de lucru direct cu date. Datele sunt actualizate în mod continuu și este ușor să generați rapoarte și analize
 • opțiunea de tiparire a planurilor si hărților care conțin date din sistem. Sunt utile pentru exploatare și servicii tehnice în munca lor de zi cu zi
 • procesarea cererilor îmbunătățită și standardizată
 • sprijin pentru procesarea cererilor legate de parcelele deținute și taxele de gestionare din infrastructura de rețea străină aparținând altor domenii
 • proces îmbunătățit de identificare a locurilor de construire a rețelei în acord cu respectarea legii

Suport în întreținerea și exploatarea rețelei

 • sprijin în menținerea operațiunilor de rețea în desfășurare, precum și în crearea unui inventar al stării dispozitivelor de rețea, a comutatoarelor de alimentare a obiectelor și a performanței sursei de căldură
 • opțiunea de a localiza rapid evenimentele din rețea, de a înregistra deranjamente și de a analiza cauzele și efectele acestora
 • economii legate de reducerea pierderilor de energie și căldură, posibile datorită comutatoarelor rapide și opțiunii de localizare a avariilor
 • deranjamente limitate și costuri aferente

Sprijin în planificarea extinderii și modernizării sistemului de termoficare

 • proces de planificare și proiectare scurtat datorită unei imagini de rețea spațială și informații despre bunuri imobiliare și utilizarea terenului
 • estimări mai precise ale costurilor și scăderea riscului de a oferi servicii în zonele lipsite de active de rețea

O modalitate de navigare a datelor și de efectuare a analizelor de afaceri în context spațial precum și de agregare a datelor din diferite aplicații și sisteme, de asemenea din cele externe. Acest lucru permite clientului nostru:

 • partajarea datelor fiabile și consistente necesare pentru efectuarea de analize și calcule de inginerie, căutarea și vizualizarea listelor de elemente de infrastructură în funcție de nevoile curente
 • pregătirea mai eficientă a analizelor tehnice şi de marketing. Acestea sunt folosite pentru luarea unor decizii de dezvoltare mai informate și în diferite planuri și rapoarte, inclusiv rapoarte cerute de autorități
 • pregătirea de rapoarte și statistici despre performanța infrastructurii de rețea într-un mod mai eficient
 • suport pentru serviciul clienți, de ex. gestionarea rapoartelor de deranjamente

Structura, detaliile și deschiderea sistemului fac posibile:

 • integrarea sistemului DH.GIS cu alte sisteme și module din companie
 • integrarea cu sistemul Termis care monitorizează poziția curentă a vanelor
 • utilizarea modulelor furnizate de Globema, cum ar fi  Calculations, Outage Management, Dispatcher, Real Assets
 • împreună cu Globema, se implementează module inițiate de utilizatori, cum ar fi Collisions and Technical Connection Conditions
 • integrarea cu alte aplicații care sunt construite în companie pe baza datelor provenite din sistemul DH.GIS și sistemele de telemetrie – hartă de telemetrie cu conținut îmbunătățit

Sumar

I-am cerut Bogumiłei Roszkowska, director adjunct la Departamentul de Analiză Tehnică și Documentare de la Enea Ciepło, să rezumam cooperarea pe termen lung cu Globema în ceea ce privește implementarea și dezvoltarea sistemului DH.GIS. Ea îl citează pe celebrul maestru și actor de arte marțiale, Bruce Lee:

“Singura modalitate de dezvoltare este să ridicăm ștacheta în mod continuu, singura măsură a succesului este efortul pe care îl depunem pentru a  o atinge.”

De-a lungul a aproape 20 de ani de utilizare a sistemului DH.GIS, acesta a devenit un instrument esențial, de zi cu zi, pentru angajații Enea Ciepło.
Mulți factori au contribuit la acest rezultat. Cel mai important este angajamentul și cooperarea sistematică cu Globema care a garantat continuitatea dezvoltării sistemului în mod adecvat provocărilor și nevoilor de afaceri apărute, precum și o gamă largă de aplicații pentru DH.GIS în companie. Este încă posibil datorită creativității utilizatorilor săi, care găsesc noi zone pentru utilizarea modulelor precum Outage Management, Calculations, Real Assets, și Collisions dar și componente externe suplimentare precum GSA și FME.

Unele exemple includ utilizarea GeoGrid pentru sprijinirea tehnicienilor în teren, utilizarea modulului Collisions pentru sprijinirea procesului de coordonare a diferitelor investiții și utilizarea FME și GSA pentru efectuarea unei varietăți de analize de management.

Sistemul este susținut continuu, atât în ceea ce privește menținerea funcționării, cât și actualizarea la versiuni noi, administrarea software-ului și finalizarea lucrărilor de dezvoltare.

Sistemul GIS este instrumentul universal pentru prelucrarea datelor spațiale și dezvoltarea sa depinde în totalitate de nevoile, inventivitatea și cooperarea utilizatorilor și proiectanților/dezvoltatorilor săi.

Aflați mai multe despre poveștile de succes ale clienților noștri

Netia

Smallworld la Netia-  Sistem de inventariere rețea de ani de zile

Aflați cum, în ultimii 20 de ani, Smallworld a ajutat Netia să dezvolte rețeaua, să gestioneze infrastructura și să introducă servicii de ultimă generație.

Smallworld GIS  |   Network Inventory Management  |  Telco

Polenergia

Inventarierea de rețea sustine dezvoltarea Polenergia bazată pe M&A

Aflați cum am standardizat gestionarea rețelei la unul dintre cei mai mari distribuitori de energie din Polonia și am organizat date despre 30 de zone care acoperă 11 000 de clienți.

EL.GIS / Smallworld   |   Network Inventory Management  |  Energy

Programează o întâlnire pentru a obține rezultate similare în cadrul companiei tale!