Skip to main content

SMALLWORLD PNI 5.0 – MODULE LANSATE ÎN PREMIERĂ

Globema a lansat noua versiune a modulelor pentru Smallworld Physical Network Inventory (PNI). Toate modulele lansate sunt compatibile cu Smallworld 5.0.

Despre Smallworld 5.0

GE Smallworld 5 a adoptat Java, ceea ce însemană o creștere a performanței. Aplicațiile existente bazate pe limbajul Magik sunt rulate pe Java virtual machine – motorul de auto-optimizare Java. Ca rezultat, aplicațiile existente ale clienților funcționează fără a necesita rescrierea codului în Java — astfel păstrându-se investiția clientului și asigurându-se un upgrade facil la Smallworld 5, deschizându-se în același timp din punct de vedere tehnologic calea câtre utilizarea directă cu aplicații enterprise bazate pe Java. Acest lucru însemnă că după upgrade-ul la Smallworld 5 același cod va rula pe Java.

2223234234234

Prin utilizarea Java, GE este capabil să utilizeze cel mai mare ecosistem de software din lume, permițând reducerea costurilor de ownership pentru clienții săi Smallworld prin intermediul resurselor disponibile extinse din Java, biblioteci de cod existente și integrare simplificată cu alte sisteme-cheie ale companiei. Acest lucru permite clienților din telecomunicații și utilități să gestioneze mai bine modelele proprii de elemente de rețea și facilitează accesul la date de geospațiale despre active și la aplicațiile lor din întreaga rețea – oferind astfel suport pentru o planificare, proiectare, construire și întreținere mai eficientă a rețelelor.

Doriți să aflați mai multe despre Smallworld 5? Contactați-ne

Modulele Globema pentru PNI 5.0

Physical Route Manager – permite gruparea oricărui număr de resurse fizice într-o entitate ușor de accesat și gestionat numită “Rută”. Ruta este compusă din elemente conectate reciproc cum sunt fibre, porturi și joncțiuni care cuprind o conexiune între două locații. Rutele facilitează modelarea utilizării resurselor fizice pentru serviciile de transmitere de date și închirierea de fibre/perchi.

1122131231234

Câteva beneficii:

Creșterea productivității și scăderea ratei de eroare:

 • Obținerea de reprezentări grafice ale elementelor proiectate
 • Optimizare performantă pentru network tracing
 • Construire automată a rutei pe baza conectivității existente

Gestionarea facilă a deranjamentelor:

 • Informații instantanee despre elementele afectate de un deranjament

Scăderea duratei de lansare a serviciului:

 • Note de implementare disponibile instantaneu pentru tehnicienii din teren
 • Acces on-the-fly la informații despre ocuparea resurselor PNI

Scăderea costurilor cu actualizarea rețelei PNI:

 • Crearea automată a conectivității PNI la activarea unui element de rețea
 • Protejarea elementelor de rețea împotriva avariilor accidentale

Optical Network Atlas -modul care extinde funcționalitățile aplicațiilor bazate pe Smallworld Physical Network Inventory cu generarea automată a schemelor pentru rutele optice. Acest instrument generează în mod automat documente care pot fi ușor printate, pentru secțiuni ale rețelei optice, necesare în activitățile de dezvoltare și mentenanță. Schemele sunt generate utilizând rute optice trasate în mod dinamic, pornind de la o locație dată sau o joncțiune, selectându-se cablurile/fibrele optice dorite sau rafturi/porturi din ODF. Schema în ansamblu este divizată în pagini separate în procesul de generare, permițând sistemului să prezinte același rezultat în forme diferite (în aplicația Smallworld, documentație printată, PDF).

Câteva beneficii:

 • Generare eficientă și rapidă a diagramelor bazate pe date precise
 • Reducerea timpului necesar pentru printarea documentelor și transmiterea de scheme via e-mail utilizând PDF print
 • Îmbunătățirea productivității echipelor mobile

Cable TV Design  acest modul simplifică procesul de proiectare a rețelelor HFC realizat de opertorii rețelelor CaTV.  Soluția Globema permite proiectarea completă a rețelelor HFC în mediul Smallworld. Modulul CaTV Design prezintă informații despre puterea semnalului RF, distorsiuni și nivele de zgomot cât și starea alimentării electrice în orice punct din rețea. Sunt disonibile și funcționalități suplimentare pentru o mai rapidaă verificare a rețelei, cum ar fi configurare automată amplificator (pad insertion), găsirea echipamentelor active ne-alimentate și a scurtcircuitelor în alimentare.

Câteva beneficii:

 • Proiectare grafică – rețeaua este vizibilă imediat pe harta Smallworld
 • Calcule automate de rețea HFC pentru realizarea rapidă a proiectării
 • Proiectare cu PNI – nu este necesară o altă soluție externă, încărcarea proiectelor și migrarea acestora

Citiți mai multe:

NEW PRM CUSTOMERS & A DEMO ON YOUTUBE NATIONAL BROADBAND PLAN IN POLAND SUPPORTED BY GLOBEMA & ALCATEL-LUCENT