iDoc

iDoc

topologiann_divider

Topologia rețelelor de joasă tensiune

Colectarea eficientă a datelor pe teren folosind un asistent vocal și analiza imaginii

LocDoc

LocDoc

Baza de date documente spatiale

SORAL

sistem pentru monitorizarea stării și evaluarea riscului de defectare a liniilor de cablu MT